Ricardo Stange Del Carpio - Vorführung Besuch Inoue SenseiRicardo Stange Del Carpio - Vorführung Besuch Inoue Sensei
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo

Yomeikan Vorführung zum Besuch von Inoue Sensei

Yoshinkan Aikido - Yomeikan Dojo. Theresienstraße 160, 80333 München