Tsuneo Ando Shihan, 8.Dan, Aikido YoshinkanSeminar with Tsuneo Ando Shihan, 8.th Dan Aikido Yoshinkan
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo


Tsuneo Ando Shihan, 8.Dan, Aikido Yoshinkan