Kyoichi Inoue Sensei, 9. Dan, zu Besuch im Yomeikan Dojo