Jacques Payet Shihan 7. Dan Aikido Yoshinkan Honbu Dojo