Besuch des Dojos von Jacques Payet Shihan Mugenjuku Aikido Yoshinkan, Kyoto 2015